Worst

R-864194-1342959502-2776.jpeg

Style is not something that comes in a bottle

Style, The Artist (Formerly Known As Prince), Emancipation, 1995

François Bellot, de man die Jacqueline Galant opvolgde als minister van Mobiliteit wordt beschreven als de geknipte figuur voor de job. Hij is uiterst intelligent (maar zonder talenknobbel: na 15 jaar parlement verstaat hij nauwelijks Nederlands) en volgt de spoorwegproblematiek en Brussels Airport al jaren van dichtbij. Dan vraag je je af waarom niet hij maar iemand die de NMBS en Zaventem alleen van horen zeggen kende op 14 oktober 2014 de eed als minister van Mobiliteit aflegde. Het antwoord is duidelijk: niet het algemeen belang stond voorop bij de afweging wie minister moest worden maar het electorale belang. Galant zou de MR-uitdager worden van Elio De Rupo in Henegouwen.

De MR dacht dat je stijl in een parfumflesje kunt kopen en zag in haar de Waalse versie van Maggie De Block. Notre Jacqueline parle vrai, zeiden ze bij de MR en droomden van een grenzeloze volkspopulariteit. Geen idee of Galant ook van haar geloof is afgevallen toen ze, omdat ze haar goesting niet kreeg bij de christendemocraten, naar de liberalen overliep, maar het is wel duidelijk dat ze heftig bleef geloven in de onfeilbaarheid. In plaats van verfrissend vrijspreken, hoorde je alleen van superioriteit kromstaand gebral en in plaats van authenticiteit zag je alleen hautaine neerbuigendheid. Ze werd daarbij niet gecorrigeerd door haar kabinetsleden, sprokkelde in recordtempo de blunders bijeen en bewees daarmee de eeuwenoude wetstraatwet dat sterke ministers nog sterkere bollebozen kiezen en zwakke ministers nog kleinere lichten. Toen haar cabinetards verzuimden om haar een verontrustend rapport over de veiligheid op Zaventem onder de ogen te schuiven, was haar graf gedolven. Het was alleen wachten op een getergde FOD-Voorzitter met een straatvechterrandje en kamikazeneigingen om haar erin te duwen. Het scheelde geen haar of Galant en haar trawanten hadden ook de premier, die ze verkeerde informatie voerden, mee in het graf getrokken.

Een mens zou gaan geloven in karma, want kort voor Galant werd ook de nog onmogelijker Joëlle Milquet tot ontslag gedwongen. Ontelbaar zijn de champagnekurken die na dit bericht ploften bij de vele overheidsdiensten en bij gewezen kabinetsmedewerkers die ze als minister teisterde. Ze moest gaan omdat ze net voor de verkiezingen acht kabinetsleden had aangeworven die als enige talent een woonplaats hadden waar massaal stemmen konden geronseld worden. Net zoals Galant was Milquet zich van geen schuld bewust. Het gebeurt niet zo veel maar ik begrijp haar onbegrip. Natuurlijk bakte zij het wel erg bruin maar in feite deed Milquet wat iedere minister doet:  haar kabinet inzetten voor de  partij, ook wanneer dat haaks staat op het algemeen belang.

Jaren geleden kon ik  mijn rode voogdijminister overtuigen van een idee van één van onze klasbakken. Het voorstel werd besproken op een interkabinnettenwerkgroeer p (IKW) waar het door de blauwe kabinetsmedewerkers met de grond gelijk gemaakt werd. Niet omdat ze het een slecht voorstel vonden maar omdat ze het de rode excellentie niet gunden. Enkele maanden later kreeg mijn collega zijn blauwe voogdijminister warm voor hetzelfde voorstel maar op de IKW werd het door de rode cabinetards weggehoond. Niet uit rancune, want ze wisten niet eens af van de vorige IKW, maar omdat ze uit gewoonte alles verketteren wat een andere partij voorstelt. Wat goed is voor de burger, die nochtans voor hun dikbelegde boterham betaalt, kan worst wezen voor cabinetards. Voor hen geldt alleen partijdige dogmatiek. Dehaene zei ooit: “Wetten zijn zoals worsten: je wil niet weten hoe ze gemaakt zijn”. Mag ik eraan bijvoegen: en je wil niet weten welke handen ze draaiden?

Zuiver juridisch bekeken bestaan er geen kabinetten meer. Ze werden als gevolg van de Copernicusvernieuwing afgeschaft en vervangen door beleidscellen. Ministers zouden na 2003 bijgestaan worden door ambtenaren die niet op basis van partijtrouw maar omwille van hun expertise gerekruteerd waren. Maar na de federale verkiezingen pikten de ministers de daarvoor uitgetrokken kredieten bij hun FOD’s in en stelden doodleuk hun kabinetten weer samen met partijgetrouwen.

Ter voorbereiding van de recente begrotingscontrole vonden de verenigde cabinetards dat er na jaren van besparingen die soms 15%, soms 20% en soms 22% bedroegen, van stelselmatige bevriezingen en van verminderingen die in Orwelliaanse newspeak soms onderbenutting en soms ankerprincipe werden genoemd, nog ruimte was voor een besparing van 12% bij alle overheidsdiensten. Bij alle overheidsdiensten? Neen, er was één evidente uitzondering: er hoefde niet bespaard te worden op de kabinetten, excuseer beleidscellen.

 

Naschrift

Deze column verscheen in De Tijd van 23 april 2016.

Paul Soete dacht dat Otto von Bismarck de auteur was van het wetten-en-worsten-verhaal . En hij heeft gelijk. Dit gebeurt me geregeld. Jarenlang dacht ik dat “Vertrouwen is goed. Controle is beter” van Louis Tobback kwam, maar het was een bedenksel van Lenin.

Er bestaat een YouTube-video van Style. Dat is verwonderlijk want Prince haalde alles van het internet. https://www.youtube.com/watch?v=T5KtY5oz9T0

Style is not a logo that sticks 2 the roof of one’s ass

Style is like a second cousin 2 class

Je hoorde het op alle media: Prince was beïnvloed door Little Richard, Sly & The Family Stone, James Brown en Jimi Hendrix. Door welke nummers zou zijn Paarse Hoogheid bevlogen zijn? Een worp:

Little Richard: Natuurlijk wordt er dan verwezen naar Tutti Frutti en de eerste hits van de man maar Prince heeft duidelijk goed geluisterd naar het uit 1972 stammende Nuki Suki: https://www.youtube.com/watch?v=_Pb9-yRNnO0

Jimi Hendrix & The Band of Gypsies: Alle muziek komt in aanmerking maar het meest paarsnatte was toch Machine Gun http://tinyurl.com/jzwyf62

Sly & The Family Stone: het wervelende M’Lady https://www.youtube.com/watch?v=gOcduO8nIvw

James Brown: The Godfather of Funk was ook een magistraal bespeler van de ziel en dat moet Prince, getuige Sometimes It Snows In April, niet ontgaan zijn https://www.youtube.com/watch?v=KbmASHpAkpI

Prince luisterde naar alles wat minstens first cousin to class was, dus ook naar Curtis Mayfield. Als hij gelijk heeft, brandt Prince’s ass nu. Don’t Worry If There’s A Hell Below We’re All Gonna Go  https://www.youtube.com/watch?v=x1xmXOP3lhM

Prince stak zijn bewondering voor Joni Mitchell nooit weg. Als zijn versie van Case Of You je koud laat moet je dringend je hart laten onderzoeken: http://tinyurl.com/jmvrju9

Oh I could drink a case of you, dear Prince

And I would still be on my feet

I would still be on my feet

 

Voor wie in de details geïnteresseerd is volgt nu het tragische verhaal van de kaalslag van een overheid.

Historiek besparingen FOD SZ

1.Overzicht van de besparingen, blokkeringen en onderbenuttingen

 

 

 

Jaar

 
Personeel Werking
2007 724 mio € via anker-principe  (blokkering vereffeningskredieten- bestellen kon wel nog)
2008
2009
2010 Procedure budgettaire behoedzaamheid (lopende zaken) :enkel strikt noodzakelijk uitgaven vanaf 7 mei
2011 Procedure budgettaire behoedzaamheid (lopende zaken): enkel strikt noodzakelijk uitgaven vanaf 1 juli
2012 (-1.5%) begrotings-controle (niet recurrent) (-2.1 %; niet recurrent ) Bevriezing van werkings- en investeringskrediet (10% daarna verminderd  5%)  + Procedure budgettaire behoedzaamheid : enkel strikt noodzakelijk uitgaven
2013 (-2.1%) Onderbenutting 800 miljoen euro  via blokkering van 2% personeel/ 15% werking /20% investering + procedure budgettaire behoedzaamheid: enkel verplichte en noodzakelijke uitgaven vanaf 11 september
2014 870 mio € onderbenutting via blokkering van 2% personeel/ 15% werking/20% investering + procedure budgettaire behoedzaamheid : enkel verplichte en onvermijdbare uitgaven vanaf 24 oktober

+ICT-monitoringcomié

2015 4% 20% 22% Bijkomend bij de besparing  :  600 mio € onderbenutting  via procedures budgettaire behoedzaamheid: enkel niet-samendrukbare uitgaven zijn toegelaten vanaf 12 oktober + ICT-monitoringcomité
2016 6% 22% 25% 100 mio € 1.14 miljard eur (incl OISZ en ION’s) onderbenutting moet gerealiseerd worden.

nog geen akkoord over budgettaire behoedzaamheid

2017 8% 24% 28% 200 mio € 619 mio €
2018 10% 26% 31% 250 mio € 629 mio €
2019 12% 28% 33% 150 mio€ 640 mio €

 

2. Historiek procedures budgettaire behoedzaamheid

Begroting 2010:

Circulaire 7 mei 2010:  In het kader van lopende zaken (- verkiezing 13 juni 2010- regering op 6 december 2011) vanaf 7 mei

-> mogen enkel uitgaven gedaan worden die strikt noodzakelijk zijn : voor Overheidsopdrachten (met onderhandelingsprocedure): akkoord Ministerraad via aanvraagformulier vanaf 31.000 euro

-> werkingsbudgetten worden vrijgegeven via 1/12en

 

Budget 2011:

In het kader van lopende zaken (geen regering- verkiezing 13 juni 2010- regering op 6 december 2011): vanaf 1 juli

-> mogen enkel uitgaven gedaan worden die strikt noodzakelijk zijn : voor Overheidsopdrachten (met onderhandelingsprocedure): akkoord Ministerraad via aanvraagformulier vanaf 31.000 euro

-> werkingsbudgetten worden vrijgegeven via 1/12en

 

Begroting 2012:

Beslissing MR 3 feb 2016.  ):

-> mogen enkel uitgaven gedaan worden die strikt noodzakelijk zijn : voor Overheidsopdrachten (met onderhandelingsprocedure): akkoord Ministerraad vanaf 31.000 euro

->werkingsbudgetten worden vrijgegeven via 1/12en  gezien er geen begroting is

 

Circulaire 18 april 2012:

Circulaire 20 juli 2012:->bevriezing van kredieten : 10% op werkings en investeringkreidiet

 

 

Begroting 2013:

Circulaire 20 december 2012 : ->Vrijgave in 1/12en

Begrotingscontrole april 2013: blokkering van 2% personeel, 15% werking, 20% investering

Circulaire 18 juni 2013: maandelijkse monitoring door FOD

Circulaire 11 september 2013: enkel verplichte en noodzakelijk uitgaven zijn toegelaten  (controle door IF vanaf 31.000 euro)

 

Begroting 2014:

Circulaire 22/1: lopende zaken – verkiezing op 25 mei 2014 (regering op 11 oktober 2014)

-blokkering om onderbenutting te behalen: 2% personeel; 15% werking en 20% op investering

-maandelijkse vrijgave kredieten en maandelijkse monitoring

 

circulaire 23 oktober (toepassing vanaf  24 oktober)) : enkel verplichte en onvermijdbare uitgaven zijn toegelaten

Controle door:

  • IF vanaf 31.000 euro
  • Minister begroting vanaf 85.000 euro

Beslissing Ministerraad van 12 juli 2013  : invoering van verplicht advies ICT-monitoringscomité voor IT-uitgaven vanaf 5500 euro met doel besparing van 20 miljoen euro in 2014 + realisatie synergiën

 

 

Begroting 2015:

Circulaire 12 oktober 2015: enkel niet-samendrukbare uitgaven zijn toegelaten.  Controle door IF vanaf 8500 euro (excl BTW), IF + Minister Begroting vanaf 31.000 euro met als doel een onderbenutting van 600 miljoen euro

 

 

 

 

 

3. Vergelijking werklast, middelen en productiviteit FOD SZ 2008-2014

 

EVOLUTIE WERKLAST 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aanvragen uitkering PH 138.421,00 141.452,00 155.644,00 161.015,00 167.228,00 181.641,00 192.150,00 + 35,84%
Calls PH 372.007,00 533.169,00 528.594,00 765.982,00 1.047.851,00 771.500,00 409.098,44 + 9,97%
Aanvragen voor parkeerkaarten PH 59.578,00 61.689,00 64.954,00 67.895,00 65.283,00 74.927,00 87.543,00 + 46,94%
Medische onderzoeken PH 134.455,00 139.197,00 159.257,00 151.474,00 155.337,00 163.749,00 170.742,00 + 26,99%
Aanvragen vrijstellingen bijdragen 22.128,00 27.565,00 30.423,00 26.776,00 26.844,00 32.013,00 27.050,00 + 22,24%
Gekregen sociale inspectiesopdrachten 16.932,00 16.332,00 17.916,00 18.873,00 18.910,00 19.233,00 18.620,00 + 9,97%
Controles bij SVF 11.402,00 10.683,00 10.979,00 14.606,00 14.459,00 15.019,00 15.384,00 + 34,92%
EVOLUTIE MIDDELEN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
werking – nominaal 31.426 33.908 34.447 33.242 28.771 28.077 28.545 -10,66%
werking rekening houdend met inflatie (in prijs van 2014) 35.612 37.444 37.936 35.507 29.693 28.351 28.545 -20,39%
personeel 1.211 1.252 1.302 1.188 1.173 1.131 1.080 -10,82%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTIE RESULTATEN & PRODUCTIVITEIT FOD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Behandelingstermijn uitkeringen PH 9,60 9,80 6,90 5,00 5,10 4,30 3,50 + 63,54%
Behandelingstermijn vijstelling bijdragen 7 9 11 12 6 6 6 + 14,29%
Behandelingsratio calls PH 74,15% 41,94% 58,93% 33,98% 21,94% 42,37% 83,30% + 12,34%
Resultaten controles sociale Inspectie C26 € 211.698.519 169.169.242 + 34,99%
2007-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015
Politieke doelstellingen € 182.900.000 122.250.000 122.250.000 121.950.000
Resultaten controles sociale inspectie € 211.698.519 169.169.242 230.075.678 228.356.853 34,99%
Ratio boven doelstelling 15,75% 38,38% 88,20% 87,25% 454,16%

 

 

Over Frank Van Massenhove

Volg mij op Twitter: @FVMas
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s